13A 保險菲士蘇 (銀灰) - E8430FSG SA

產品型號: E8430FSG WE / E8430FSG SZ / E8430FSG SA

產品名稱 : 13A保險菲士蘇

產品系列 : ZENcelo 睿雅系列

產品尺寸 : 87 x 87 mm

面框顏色 : 白色 / 銀灰 / 銀銅

HK$176.00 HK$141.00


燈掣及插座品牌: SCHNEIDER 施耐德電氣
Schneider 施耐德電氣 - 系列: ZENcelo 睿雅系列
產品類別: 保險菲士蘇

找不到你想要的產品嗎?歡迎向我們 Whatsapp 查詢。