16AX 四位單控開關掣連螢光指示(白) - E8234L1F_WE_C5

16AX 4 Gang 1 Way Switch with Fluorescent Indicator

16AX 四位單控開關掣連螢光指示

HK$97.00


燈掣及插座品牌: SCHNEIDER 施耐德電氣
Schneider 施耐德電氣 - 系列: Pieno 丰尚
產品類別: 開關掣

找不到你想要的產品嗎?歡迎向我們 Whatsapp 查詢。